ОУ "Свети свети Кирил и Методий" с. Черна гора, общ. Братя Даскалови

Категория: Начало Публикувана на Петък, 09 Юли 2021


СЪОБЩЕНИЕ  ДО РОДИТЕЛИТЕ

 на записаните във ОУ „Св. Кирил и Методий“ село Черна гора първокласници

          Уважаеми родители,

        Информираме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300,00 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г. Средствата се отпускат независимо от дохода при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

       Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

 -        удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 -        копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

       Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата  можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  С уважение,

 Анета Делчева - директор

 


->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-


 ->ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


  ->ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА В ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЧЕРНА ГОРАПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


 


С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->СЛЕДВАЙ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СИ В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА<-

->СЪВЕТИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, ТАБЛЕТ, СМАРТФОН<-

->КРАТЪК РЕЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ<-

 


 


      -> ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ                   -> ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ                    ->AДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


170 ГОДИНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ!

                        Добре дошли в сайта на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Черна гора. Тук ще намерите информация за историята

          и патрона на училището. Също така ще се запознаете с ръководството, преподавателския състав и материалната му база.

                               На уебсайта са поместени полезни връзки, отчети, информация и разбира се, галерията на училището.

                                                Желаем приятно сърфиране из нашия сайт и нека тази песен е поздрав за Вас!