Целодневна организация на учебния процес

Категория: Галерия Публикувана на Понеделник, 16 Февруари 2015

През учебната 2014- 2015 година в  ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора се реализира проект по Национална програма „Училището – територия на учениците“, Модул“ Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ : „С игри и песни – уроците са интересни! “  на стойност 8 546 лева.

Това спомогна за по-лесното и бързо адаптиране на първокласниците към училищната среда и новата им социална роля на ученици.

Изпълнението на настоящия проект подкрепи работата на полуинтернатната група, при зачитане интересите на учениците и разгръщане потенциалните им възможности.

Здравословната среда, приятно обзаведената стая е предпоставка децата непринудено да усвояват знания за света и да осмислят свободното си време. Използването на подходяща художествена литература, образователни и занимателни игри е гаранция за личностното развитие на учениците и успешната им интеграция в обществото.

Обща цел на проекта е: Учениците да се обучават, докато се забавляват.

 

Заниманията по интереси приучават учениците към работа в екип, добри взаимоотношения и толерантност