Актуално

Категория: Начало Публикувана на Сряда, 01 Април 2020


УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

 

 Във връзка с организирането и провеждането на НВО – VІІ клас за учебната 2019/2020 г., ви информирам следното:

 

1.    Изпитите от Националното външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА са задължителни за всички ученици.

 

2.    Учениците имат право да се явят и на трети изпит – по изучавания чужд език, който е по желание. За целта от 06.04. до 10.04.2020 г., желаещите следва да подадат заявление по образец до директора на училището /Приложение 2_1.3 чужд език/. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заявленията се изпращат сканирани на електронен адрес /e-mail/  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

3.    Учениците, които желаят да продължат образованието си в спортно училище или училище по изкуствата, следва да подадат заявление /Приложение 2_1.1 за проверка на способностите/ за явяване на изпити за проверка на способностите. Заявленията се изпращат на посочения електронен адрес.

 

4.    Образци на заявления може да изтеглите и попълните:

Приложение 2_1.3 чужд език   от ->ТУК<-

- Приложение 2_1.1 за проверка на способностите  от ->ТУК<-

 

 Останете си вкъщи и бъдете здрави!

 

 Анета Делчева - директор


 

Уважаеми родители и ученици,

Поради разпространението на COVID-19  и увеличаване броя на заболелите на територията на Република България от 16.03.2020 в продължение на две седмици няма да се провеждат учебни занятия.

Призовавам всички да останат по домовете и да спазват следните съвети:

1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове, квартири и други. Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за:

- затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо след ваканцията

- за разходки и спорт на открити места, където няма много хора

2. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване).

3. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни дистанционни занятия и му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа, маски за лице и други) и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.

4. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират на всеки час и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

5. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния двор и т.н.

6. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове , коридори и др

7. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн. Болни ученици не могат да присъстват в учебни часове. При проявени признаци на неразположение у учениците, същите ще бъдат настанени в медицинския кабинет и ще бъдат уведомявани родителите, които в спешен порядък трябва да приберат децата си от училище.

8. Уважаеми родители, достъпа до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица от завръщането на учениците в училище до отминаване на епидемиологичната обстановка.

 Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

9. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващо съобщение.

 Анета Делчева - директор


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

 

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


 

-> ЗАПОВЕД № 365 от 20 май 2019 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 

 

-> ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продукти

по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"

->ДОКУМЕНТАЦИЯ за предложения за доставка - Приложение №1 към обявлението


  УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ --> ТУК


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

 Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. /утвърден със заповед № РД-098 от 14.03.2018 година на кмета на община Братя Даскалови/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на кмета на община Братя Даскалови


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню за 2017 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и Заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на Кмета на община Братя Даскалови


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2016 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2015 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 година

По дейности: 1322, 1318, 713 и 322