Безопасност на движението по пътищата

Категория: Начало Публикувана на Сряда, 29 Септември 2021

 ->ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА<-


УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/

за учебната 2021/2022 година е определена със Заповед № 503 от 1 септември 2021 година на директора на училището и е в състав:

 Председател: Радостина Петкова - ресурсен учител;

 Членове: 1. Евгени Стоянов - старши учител в прогимназиален етап;

 2. Мариана Петкова - старши учител в начален етап.


График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I-VII класове     ->ТУК<-


График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "БДП"       ->ТУК<-


-> ОТЧЕТ по БДП за учебната 2020/2021 година


ИНФОРМАЦИЯ за дейността по БДП през учебната 2020/2021 година

 В началото на учебната 2020/2021г. на заседание на педагогическия съвет бе приет план на УК БДП.

Със заповед на Директора бе утвърден график за извеждане на часовете по БДП в часа на класа.

На всеки клас бяха раздадени новозакупени актуални  работни тетрадки и методически материали по БДП.

 С родителите на децата от ПГ и учениците от І клас се уточниха безопасните маршрути от дома им до училище и обратно и начина на прибиране.

Във връзка с писмо, относно срещи с униформен служител от сектор „ Пътна полиция“- ОД МВР ,гр.Ст.Загора за безопасност на движението по пътищата, са подадени дати за изнасяне на кратки беседи пред учениците от начален и прогимназиален етап.

През месец ноември се проведе Празник по БДП и бе отбелязан Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП.

Относно мерки и действия по БДП през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция и периода на дистанционното обучение,,директорът  на училището извърши инструктаж на учениците. Същият бе насочен към поведението на децата учениците, като участници- пешеходци при усложнени метеорологични и пътни уловия /снеговалеж, мокри,хлъзгави и заледени участъци/ и др..

Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП и Празник БДП, през месец ноември се създаде организация за провеждане на следните дейности:

Изложба-конкурс за детски рисунки  Аз и светофарът- мой приятел... ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ