Обществен съвет

Категория: Обществен съвет
Публикувана на Четвъртък, 03 Ноември 2016

Нормативни документи:

 

1. ЗПУО Глава ХІV Обществени съвети

 

2. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


СЪСТАВ:

     Председател: Гинка Тотева Шишманова, представител на родителите;

     Членове: 1. Мария Миткова Гогова, представител на родителите;

                      2. Руска Асенова Иванова, представител на родителите;

                      3. Милена Иванова Христова, представител на родителите;

                      4. Атанаска Минчева Атанасова, кмет на с. Черна гора, представител на финансиращия орган - Община Братя Даскалови.

Резерви:

1.    Марийка Кънчева Цветкова, представител на родителите;

2.    Сузана Асенова Тодорова, представител на родителите;

3.    Костадин Тодоров Велчев, секретар на Кметство с. Черна гора, представител на финансиращия орган - Община Братя Даскалови.

Живка Стоянова Стоева, ст. учител прогимназиален етап в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ , с. Черна гора, представител на работодателя, подпомагащ дейността на Съвета